top of page

אנחנו מנסים להבין איך בני אדם תופסים ומבינים את העולם, למה הם מודעים לחלק מהדברים ולחלק לא, כיצד הם מעבדים מידע, ואיך כל זה קשור לפעולת המוח. לשם כך אנחנו זקוקים למתנדבים ומתנדבות לבדיקות שכוללות צפיה והאזנה לגרויים וקבלת החלטות לגביהם, ולעתים גם מעקב אחרי תנועות העיניים ו/או מדידה לא פולשנית של פעילות מוחית, על ידי EEG או על ידי fMRI. שתי הבדיקות אינן כרוכות בסיכון לנבדק.

למה כדאי להשתתף בניסויים?

בעיקר כדי לתרום להתפתחות הידע האנושי! (ואנחנו נפצה אתכם על הזמן, בסכום שיכול לממן בין קפה ומאפה לארוחת צהריים מכובדת מאד). וזה גם מעניין. בניסויי EEG למשל תוכלו לראות את גלי המוח שלכם. בניסויי MRI תקבלו תמונה תלת ממדית של המוח. נשמח גם להסביר מה אנחנו לומדים על המערכת הקוגניטיבית והמוחית

bottom of page